LOKAL MAT

Vi distribuerer mat som er avlet frem på små bruk og gårder i Hordaland. På den måten får vi levert god, norsk, lokal mat i hele storbergen.