Suma Bac D10 Desinfeksjon 2l

LILLEBORG

BESTILLINGSVARE

Varselord: Fare
Faresetninger: H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H290 Kan være etsende for metaller.

Trykk her for mer informasjon

Oppgi ditt postnummer for å se hvilken varer vi kan tilby deg der du bor, fri frakt over 1500,-

Alle kan handle hos oss, både privat og bedrift, Engrosnett sender matvarer til hele landet.

Vi skreddersyr alle typer matgaver mm. til bedrift og privat, med utsending til hele landet.

Varenr.
4323846
EAN
7615400181223
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Dokumenter